PRIVACYVERKLARING CONDOR TRAVELS


Condor Travels B.V., gevestigd aan Gildenveld 26-F 3892 DH Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze verklaring, (samen met onze reisvoorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Condor Travels worden verwerkt.

Contactgegevens:
Website: https://www.condortravels.nl
Adres: Gildenveld 26-F, 3892 DH Zeewolde
Telefoon: +31 341 785732

Functionaris Gegevensbescherming: Caroline Bier
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Condor Travels verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1.1 Voor de uitvoering van een reisovereenkomst. Deze komt tot stand door invulling van het boekingsformulier. Hierbij wordt aan u gevraagd de volgende gegevens te verstrekken:
Voornamen
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Kopie paspoort
Kopie rijbewijs
Paspoortnummer
Paspoort geldigheidsdatum
Nationaliteit
Rijbewijs type en nummer
Adres, postcode en woonplaats
Telefoon nummer
GSM nummer
GSM nummer tijdens reis
E-mailadres
Contactpersoon thuis bij calamiteiten onderweg

Wij gebruiken deze gegevens om uw reis te organiseren en uit te voeren. Bij het boeken van een reis bij Condor Travels geeft u uw akkoord dat wij de benodigde gegevens voor uw reis doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij de uitvoering van uw reis ter plaatse. We geven niet meer informatie dan nodig voor de uitvoering van uw reis door. Daarbij zullen we (alleen indien noodzakelijk) paspoortkopiëen en/of een kopie van uw rijbewijs opvragen. 

1.2 Voor het verstrekken van informatie en het maken van offertes. Bij het invullen van een contactformulier wordt aan u gevraagd minimaal de volgende gegevens te verstrekken:
Naam
Emailadres
Telefoonnummer

Wij gebruiken deze gegevens om informatie aan u te kunnen verstrekken en om offertes aan u te kunnen sturen. Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

1.3 Voor het versturen van nieuwsbrieven. Bij het invullen van een contactformulier kunt u aangeven nieuwsbrieven te willen ontvangen. Wij registreren hiervoor de volgende gegevens:
Naam
Emailadres

Wij gebruiken deze gegevens om nieuwsbrieven aan u te kunnen sturen. Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen  echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via managementDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Condor Travels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen om informatie te verstrekken en/of offertes te kunnen maken (grondslag: gerechtvaardigd belang)
Om geboekte reizen te kunnen organiseren en uit te voeren (grondslag: uitvoering overeenkomst)
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (grondslag: toestemming)

4. Bewaartermijn persoonsgegevens
Condor Travels hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens bij boeking: 7 jaar
Persoonsgegevens voor informatie/offertes: 5 jaar
Persoonsgegevens voor nieuwsbrieven: tot opzegging

Condor Travels bewaart uw persoonsgegevens na een boeking of verzoek tot informatie. Onze klanten vinden dit in de regel buitengewoon handig in het geval ze terugkeren voor een nieuwe reis cq voor een nieuw informatieverzoek. Indien u wenst dat we uw gegevens verwijderen kunt u hiervoor bij ons een verzoek indienen via managementDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen dan de gegevens verwijderen voor zover dit niet conflicteert met onze wettelijk bewaarplicht van 7 jaar voor financiële documenten zoals reisovereenkomsten en verzekeringspolissen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Condor Travels verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Condor Travels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Condor Travels gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Condor Travels gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, om het bezoek aan onze website te analyseren en te optimaliseren. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde "cookies". Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de bezochte pagina's, de vorige bezochte website, verwijzende URL's, en wanneer u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren, om rapporten hierover samen te stellen en om andere diensten te verlenen die te maken hebben met het gebruik van internet. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Condor Travels en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Condor Travels wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9. Beveiliging persoonsgegevens
Condor Travels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via managementDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Disclaimer

De inhoud van deze verklaring kan en zal af en toe wijzigen, zonder expliciete waarschuwing vooraf, bijvoorbeeld omdat door aanpassing van de wetgeving of onze website.