DISCLAIMER


Wij doen als organisatie ons uiterste best om de informatie op onze website zo aktueel en accuraat mogelijk te houden. Wij zijn echter continu bezig met de ontwikkeling van onze reizen en het bijwerken van onze inhoudelijke informatie. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend voor wat betreft de prijs, het karakter, de reisonderdelen en de aard van een programma.

Bij de offerte-aanvraag ontvangt u van ons een offerte met zo uitgebreid mogelijke informatie over de door u aangevraagde reis. Hierin geven wij de concrete specificaties weer van een bij Condor Travels aangevraagde reis.

Voor onze website hebben we grotendeels gebruik gemaakt van door onszelf gemaakt beeldmateriaal. Echter we maken soms ook gebruik van beeldmateriaal wat ons door klanten of derden wordt verstrekt en soms maken we gebruik van publieke afbeeldingen zoals die op het internet te vinden zijn. Het is beslist niet onze bedoeling om beelden waarop copyrights berusten te gebruiken. Mocht u toch van mening zijn dat wij met het gebruik van bepaalde beelden uw copyright schenden dan verzoeken wij u ons dit te laten weten en zullen wij de betreffende beelden van de site verwijderen indien wij uw verzoek gegrond achten.